yvonnemaria

Yvonne Marias Blogg

Archive for the ‘Breivik’ Category

Breiviks samhällsideologi

leave a comment »

Medierna fortsätter att intressera sig för Anders Behring Breivik, hans intentioner och ideologiska åskådning. Liksom SD gärna slår mynt av islamistiska terrorbrott försöker man nu på vänsterhåll använda den norska massakern i sin kamp mot politiska motståndare på högerkanten. Men, som flera redan påpekat, påminner Breiviks våldsretorik mer om islamisternas världsbild än om högerns eller de konservativas. Det finns också påtagliga likheter med Röda arméfraktionen (RAF) och andra vänsterextrema terrorrörelser som härjade under 1970-talet, vilka liksom Breivik legitimerade sina våldsdåd med hänvisning till ett högre syfte. Hans agerande kan också jämföras med skolmassakrerna i USA och andra västländer. I dessa fall brukar förövaren emellertid ha en direkt koppling till platsen (skolan) ifråga.

Det handlar här oftast om (oftast unga manliga) fanatiker med en fullkomligt förvriden verklighetsuppfattning – och en hög självuppfattning. Men till skillnad från terroristerna på vänsterkanten var Breivik en enstöring. Här påminner han inte så litet om Han läste mycket, särskilt populärvetenskapliga historiska och filosofihistoriska översikter och bloggar, och spelade våldsinriktade dataspel. I sin tidiga ungdom kände han en dragning till islam, vars hederskultur han beundrade. Men i slutet av 1990-talet övergick han i stället till den islamkritiska sidan och han har hämtat inspiration från antiislamistiska nätverk. Händelserna på Balkan och NATO:s bombningar av Serbien skall ha varit den utlösande faktorn.

Breivik ideal anknyter till de värderingar som var gängse i västvärlden under 1900-talets första hälft. Han vill ha ett Europa bestående av kulturellt homogena nationalstater som värnar sina traditioner och sin kulturella integritet och som i detta syfte har restriktiva invandringslagar och viss kulturcensur. Det västerländska samhället skall bygga på en reformerad, nationellt orienterad kristendom, gärna ledd av en påve som är redo att ta upp kampen mot islam. En annan viktig punkt är värnandet av den (konservativa) västerländska kulturens hegemoni i världen.

Fiendebilden är komplex. Han vänder sig mot islam, som han anser hotar den västerländska kulturen, men än mer mot vad han betecknar som det kulturmarxistiska, mångkulturellt orienterade kulturetablissemanget. Fascism och nationalsocialism tar han avstånd ifrån liksom också från feminism, antisemitism och homofobi. Men han vänder sig mot homoäktenskap och vill värna kärnfamiljen och de traditionella könsrollerna.

Kristendomen utgör en viktig utgångspunkt i Breiviks ideologi. Men det är en högst teoretisk kristendom, där Guds roll övertagits av de suveräna nationalstaterna och där kampen mot synden ersatts av en kamp mot islam. Hans politiska program kan betecknas som en blandning av kulturkonservatism, högerradikalism, historieromanticism och en kristendomsuppfattning som har stora likheter med de idéer som förespråkades av den pro-nazistiska tysk-kristna rörelsen i Tyskland under mellankrigstiden, dock med den skillnaden att antisemitismen här bytts ut mot anti-islamism.

Annonser

Written by yvonnemaria

augusti 3, 2011 at 7:01 e m