yvonnemaria

Yvonne Marias Blogg

Posts Tagged ‘Radler

Stasispionen Radler igen

leave a comment »

Jag har tittat närmare på Radlers handlingar i Lunds universitets arkiv. Han fick inte den professur han sökte 1988, men han fick goda vitsord både då och när han några år tidigare sökte docentur.  Av dessa handlingar framgår också att han redan på 1980-talet tjänstgjort som gästprofessor i Naumburg och Jena. 

Vilken roll hans Stasiuppdrag spelat i detta sammanhang, kan man ju fråga sig. Men faktum är alltså att han fick goda vitsord som teolog och forskare. Vad gäller professuren i Halle har jag hittat en länk som visar att han faktiskt blev utnämnd: http://www.verwaltung.uni-halle.de/dezern5/abt53/abt53/foberi/theolog/ethik.htm#forsch

Mycket talar dock för att han snabbt drog sig ur det hela efter det att Dietmar Linkes bok Theologiestudenten der Humboldtuniversität publicerats 1994. Här nämns han nämligen vid namn. Det negativa svar jag fick från universitetet i Halle angående Radlers professur sammanhängde nog med dessa avslöjanden och att man därför inte ville kännas vid honom! Just vid den tiden byttes ju stora delar av den akademiska lärarkåren i det forna DDR ut på grund av kopplingar till Stasi!!!

Summa summarum – Radler var på väg att göra en fin akademisk karriär i början av 1990-talet, men hans förflutna hann i kapp honom och gjorde att han tvingades dra sig tillbaka till den oansenliga kyrkoherdetjänsten i Burträsk!! 

Faktum kvarstår dock att Radler från 1990-talet och framåt överdrivit sin akademiska meritering.  Detta framgår inte minst av hans ansökan om tjänsten i Burträsk.  Hans publikationslista innehåller således en rad titlar som inte finns och de tjänstgäringsuppdrag han uppger sig ha ter sig helt omrimligt:  professur i teologi i Halle och Naumburg med handledaransvar för 42 doktorander jämte kyrkoherdetjänst  i Magdeburg.  

Man kan också ställa sig frågan varför man inte reagerade i Burträsk när en person med lektorstjänst i Lund, två professurer i Tyskland jämte en tjänst kyrkoherde och domkapitelsmedlem i Magdeburg söker en tjänst som kyrkoherde på en liten ort i Norrland!

Annonser

Written by yvonnemaria

augusti 15, 2012 at 10:54 f m

Publicerat i Uncategorized

Tagged with , , ,

Statispionen Radler

with 3 comments

Jag publicerade följande på Dag Sandahls blogg angående fallet Radler:

Radler var som bekant universitetslektor i kyrkohistoria Lund fram till början av 1990-talet. Han lämnade inte sin tjänst frivilligt. Institutionen kontaktades av Säpo i ärendet, och Radler ställdes då inför alternativet att antingen avgå frivilligt eller också ställas offentligen till svars för sina handlingar som Stasi-agent. Detta var bakgrunden till att han sökte sig till Burträsk, där kyrkoherdetjänsten just blivit ledig.

Uppgifterna om hans agentverksamhet spreds emellertid i akademiska teologkretsar, vilket gjorde att Radler inte fick de uppdrag vid Uppsala universitet som han siktat in sig på och heller inte det stöd för språkgranskning av manuset till sin Dogmatik som han räknat med. Han har aldrig lärt sig skriva svenska korrekt, och som ni kanske sett är språkbruket i detta verk minst sagt uselt.

Jag vikarierade som institutionssekreterare på Kyrkohistoriska just den termin då DDR föll (på Dags blogg har jag felaktigt skrivit murens fall). Det kom ständiga samtal från DDR till Radler, särskilt från en kvinna, som ibland lät upphetsad när hon ringde. Enligt Radler var det abbedissan i det evangeliska klostret i Quedlingburg, men jag misstänkte redan då att det var något lurt med det hela. Så här i efterhand antar jag att kvinnan var hans kontaktperson på Stasi.

Radler har alltid varit litet av en mytoman, och han tyckte om att skryta – både om synder och bedrifter. Han framställde sig som en oemotståndlig kvinnokarl, men det mesta var faktiskt rena påhitt och stämde lika litet som hans påstående att han skulle ha utnämnts till professor i Halle. Han visade upp ett märkligt dokument som skulle bekräfta detta, men när jag ringde till universitetet hade man där aldrig hört talas om någon Aleksander Radler!

Written by yvonnemaria

augusti 6, 2012 at 9:58 f m

Publicerat i Stasi

Tagged with