yvonnemaria

Yvonne Marias Blogg

Posts Tagged ‘Stasi

Stasispionen Radler igen

leave a comment »

Jag har tittat närmare på Radlers handlingar i Lunds universitets arkiv. Han fick inte den professur han sökte 1988, men han fick goda vitsord både då och när han några år tidigare sökte docentur.  Av dessa handlingar framgår också att han redan på 1980-talet tjänstgjort som gästprofessor i Naumburg och Jena. 

Vilken roll hans Stasiuppdrag spelat i detta sammanhang, kan man ju fråga sig. Men faktum är alltså att han fick goda vitsord som teolog och forskare. Vad gäller professuren i Halle har jag hittat en länk som visar att han faktiskt blev utnämnd: http://www.verwaltung.uni-halle.de/dezern5/abt53/abt53/foberi/theolog/ethik.htm#forsch

Mycket talar dock för att han snabbt drog sig ur det hela efter det att Dietmar Linkes bok Theologiestudenten der Humboldtuniversität publicerats 1994. Här nämns han nämligen vid namn. Det negativa svar jag fick från universitetet i Halle angående Radlers professur sammanhängde nog med dessa avslöjanden och att man därför inte ville kännas vid honom! Just vid den tiden byttes ju stora delar av den akademiska lärarkåren i det forna DDR ut på grund av kopplingar till Stasi!!!

Summa summarum – Radler var på väg att göra en fin akademisk karriär i början av 1990-talet, men hans förflutna hann i kapp honom och gjorde att han tvingades dra sig tillbaka till den oansenliga kyrkoherdetjänsten i Burträsk!! 

Faktum kvarstår dock att Radler från 1990-talet och framåt överdrivit sin akademiska meritering.  Detta framgår inte minst av hans ansökan om tjänsten i Burträsk.  Hans publikationslista innehåller således en rad titlar som inte finns och de tjänstgäringsuppdrag han uppger sig ha ter sig helt omrimligt:  professur i teologi i Halle och Naumburg med handledaransvar för 42 doktorander jämte kyrkoherdetjänst  i Magdeburg.  

Man kan också ställa sig frågan varför man inte reagerade i Burträsk när en person med lektorstjänst i Lund, två professurer i Tyskland jämte en tjänst kyrkoherde och domkapitelsmedlem i Magdeburg söker en tjänst som kyrkoherde på en liten ort i Norrland!

Annonser

Written by yvonnemaria

augusti 15, 2012 at 10:54 f m

Publicerat i Uncategorized

Tagged with , , ,